İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir

0
23

İşsizlik Maaşı Nasıl alınır? İşsizlik Maaşını Kimler Alabilir? İşsizlik Maaşı Hangi Koşullar Altında Alınır? İşsizlik Maaşını Özel sigortalar Etkiler mi? İşsizlik Maaşına Nasıl Başvurabilirim? İşsizlik Maaşına Başvurdum. Hak Kazandım mı ? İşsizlik Maaşım Nereye Yatar Nasıl Çekerim ? Gelir Güvencesi Sigortası Faydalı Mı? İşsizlik Maaşından Faydalanırken Sağlık Hizmetlerinden de faydalanabilir miyim?

İşsizlik maaşı; Türkiye de 1999 yılında yayınlanan 4447 Sayılı Kanun ile uygulanmaya başlanmıştır. Bu tarihten başlanarak çalışanların prime esas kazançları dikkate alınarak işsizlik sigortası prim kesintisi yapılmakta, kanunla getirilen koşulları sağlayan sigortalılara işsizlik ödeneği verilmektedir.

İşsizlik maaşı ile ilgili tüm bu sorular ve daha fazlasına basit ve net cümlelerle yanıt bulmaya çalışacağız. İşsizlik maaşı alabilmek için öncelikle şartları sağlamanız gereklidir. İşsizlik maaşı, çalışanın yaşına, maaşına, primine göre değişiklik gösterirken, İşsizlik Maaşı herkes için aynı süre ve aynı tutarda  yatmamaktadır. İşsizlik Maaşı, oldukça ayrıntılı ve doğru bilgi verilmesi gereken bir konu olduğundan yazımızı başlıklar halinde yayımlayacağız.

1- İŞSİZLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR

İşsizlik maaşı  sadece 4/a kapsamındaki çalışanlara yani işçilere verilen bir maaştır. İşsizlik maaşından memurlar, çıraklar ve stajyerler faydalanamazlar.

2-İŞSİZLİK MAAŞININ ŞARTLARI NELERDİR

İşsizlik maaşından faydalanabilmek için yasada belirtilen sona erme hallerinin olması gereklidir.

İstifa edenler, evlilik veya emeklilik sebebi ile işten ayrılanlar, yüz kızartıcı suçlar sebebi ile işten çıkartılanlar diğer tüm koşulları sağlasalar dahi İşsizlik Maaşından faydalanamazlar.

İşyerinin el değiştirmesi,  kapanması veya kapatılması işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olanlar, kendi isteği ve iradesi dışında işsiz kalmış olmalarına rağmen İşsizlik Maaşından faydalanamazlar.

İş sözleşmesi belirli süreli ise sürenin sona ermesi halinde ve hısım, akraba yanında çalışılıp işten çıkartılma halinde işsizlik maaşından faydalanılamaz.

İşçinin, işveren tarafından önceden haber verilerek işten çıkartılması,  işçinin sağlık nedenleri ile işten çıkartılması, işvereninin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareketleri ile sorunlu işten çıkması durumlarında işsizlik maaşı alınabilir.

3-İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLMEK İÇİN SAĞLANMASI GEREKEN KOŞULLAR NELERDİR

İşsizlik maaşı alabilmek için son 120 gün içerisinde sürekli (kesintisiz) çalışmış olmak ve primin ödenmiş olması şartı vardır. Bunun yanı sıra son 3 yıl içerisinde en az 600 iş günü çalışmış olmak gerekiyor.  Son 120 gün içerisine;
hastalık, izin, gözaltına alınma, mahkumiyetle sonuçlanmayan tutukluluk hali, grev, lokavt, doğal afet, ve zorlayıcı sebepler, dahil değildir.

4-İŞSİZLİK MAAŞI NE KADARDIR

İşsizlik maaşı, maaşınızın tutarı ne olursa olsun, asgari ücretin brütünün % 80‘ i kadar olabiliyor. Yani şuanda alınabilecek işsizlik ödeneği en fazla 1018 tl olabilir. Asgari ücretin 1300 tl olması durumunda brüt ücret 1655 tl‘ ye yükselecek ve alınabilecek en yüksek işsizlik ödeneği ise 1325 tl olacaktır. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.

5-İŞSİZLİK MAAŞI ALMA SÜRELERİ 

Son 120 gün kesintisiz çalışmış olmak kaydıyla ;

Son 3 yıl içerisinde,

600 gün (20 ay) sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizler 180 gün (6 ay)

900 (30 Ay) gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizler 240 gün (8 Ay)

1.080 (36 ay) gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizler 300 gün (10 Ay)

süre ile işsizlik ödeneğinden faydalanabileceklerdir.

6-İŞSİZLİK MAAŞI NEREYE YATAR NASIL ÇEKERİM

İlk işsizlik ödeneği ödemesi, ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılmaktadır. Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTT şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

7-İŞSİZLİK MAAŞINA NASIL BAŞVURULUR

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

8-İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU SONUCUNU NASIL ÖĞRENEBİLİRİM

İşsizlik maaşı almaya hak kazananlar Sgk’nın verdiği sorgulama hizmeti sayesinde gerekli bilgilere ve Tc kimlik no ile işsizlik ödeneği ödemesinin takibine rahatlıkla erişebilmektedirler. Aşağıda belirtilen adresten de sonuçlar takip edilebilir.

https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-odemesi

9-İŞSİZLİK MAAŞI ALIRKEN SAĞLIK HİZMETLERİ DEVAM EDİYOR MU

İçerisinde sigortalı işsizin, hastalık ve analık sigorta primleri de yatırıldığı için sağlık hizmetlerinden yararlanması mümkündür.

10-İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN KESİLİR

İşsizlik maaşı alırken, belediye mücavir alanı içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden,

Çalıştığı ya da yaşlılık aylığı aldığı tespit edilenler,

Mesleki eğitimi haklı bir neden göstermeden reddeden veya devam etmeyenler,

Haklı bir nedene dayanmaksızın İŞKUR tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik maaşı kesilir. Gerekçeler ortadan kalkınca maaş tekrar yatırılır.

11-GELİR GÜVENCESİ SİGORTASI

Özel sağlık sigortası, işsizlik ödeneği dışında farklı sigorta şirketleri ya da bankalardan da ek bir ödeme almanızı sağlar. Genel itibari ile adı gelir güvencesi sigortası olarak geçmektedir. Aylık belli bir prim yatırarak, işsiz kalma durumunda maaş bağlanması sağlanır. Bu sigorta, devletten aldığınız işsizlik maaşını etkilemez. Özel sigortadan faydalanılırken özellikle şartları dikkatlice kontrol etmek önemlidir.

 

BU KONU İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULARINIZI YAZIMIZA EKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ. SORDUĞUNUZ SORULARA DA YORUMLARDA CEVAP VERECEĞİZ.

 

Bir önceki yazımız olan Halit Ergenç'in Bölüm Başına Aldığı Maaş başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here