Yabancı Dil Tazminatı

0
15

Yabancı Dil Tazminatı 2015 yılında Devlet Memurunun KPDS sınavına girerek hak kazandığı tazminat ücretidir, Yabancı Dil Tazminatı Ücretleri ise.

Yabancı dil bilgi seviyesi nasıl belirlenmektedir ?

Kamu personelinin dil bilgi seviyesi, ÖSYM tarafından; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dilleri için yılda en az iki kez, diğer diller için ise yılda en az bir kez yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonucuna göre belirlenmektedir.

YDS’de; 90-100 arasında puan alanlar (A) seviyesinde, 80-89 arasında puan alanlar (B) seviyesinde, 70-79 arasında puan alanlar (C) seviyesinde, 60-69 arasında puan alanlar (D) seviyesinde, 50-59 arasında puan alanlar ise (E) seviyesinde yabancı dil bilgisine sahip kabul edilmektedir.

Hangi diller için tazminat ödeniyor?

Kamu personeline; Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dilleri için tazminat ödenmesi mümkün olabilmektedir.

Yabancı Dil Tazminatının miktarı nasıl belirleniyor?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, YDS sonucuna göre her bir dil için kamu personeli hakkında uygulanacak Yabancı Dil Tazminatı Gösterge rakamı tavanları belirlenmiş ve Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarının Tespitine İlişkin Esaslarda da yabancı dil bilgi seviyelerine göre personel hakkında uygulanacak gösterge rakamlarına yer verilmiştir.

İlgili personel hakkında geçerli olacak gösterge rakamının, o dönem için geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda Yabancı Dil Tazminatı ödenmektedir. Bu ödemeden sadece Damga Vergisi kesilmektedir.

Aynı dil için birden fazla sınava girilmiş olması durumunda, en yüksek seviye esas alınarak dil tazminatı ödenmektedir.

2015 yılında yabancı dil tazminatının miktarı ne kadar olacak?

PERSONEL

YABANCI DİL TAZMİNATININ 2015 YILI AYLIK NET MİKTARI (ilk 6 ay için)

(A)Düzeyi (96-100 Puan)

(A)Düzeyi (90-95 Puan)

(B)Düzeyi (C)Düzeyi
-Yabancı dil bilgisinden yararlanılan personel

94,45 TL

70,84 TL

47,22 TL

23,61 TL

-Diğer personel

59,03 TL

59,03 TL

39,35 TL

19,68 TL

Yabancı dil bilgisinden yararlanılan personel kimdir?

Kamu çalışanlarının yabancı dil bilgisinden görevleri sırasında yararlanma durumuna bağlı olarak, ödenecek yabancı dil tazminatı da farklılık göstermektedir. Ayrıca, birden fazla yabancı dil bilen personel için, bildiği dillerin bazılarından görevi sırasında yararlanıldığı bazılarından yararlanılmadığı şeklinde değerlendirme yapılması da mümkündür.

Personelin yabancı dil bilgisinden görevi sırasında yararlanılıp yararlanılmadığı, ilgili personeli atamaya yetkili amirinin vereceği onayla belirlenmektedir. Ancak; hakim ve savcılar, mülki idare amirleri, Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, Daire Başkanı ve daha üst yönetim görevlerinde bulunanlar (Türk Silahlı Kuvvetleri için yarbay ve daha üst rütbelerde bulunanlar), üniversite öğretim elemanları, öğretmen kadrosuna atanmış olanlar ile mütercim ve tercümanların yabancı dil bilgisinden görevlerinde yararlanıldığı kabul edilmekte ve bu personel için ayrıca amir onayı gerekmemektedir.

Yabancı Dil tazminatı ne kadar süreyle ödenir?

Dil Tazminatı ödemesine esas YDS sonuçlarına istinaden 5 yıl süreyle personele ödeme yapılabilmektedir. Yeniden sınavla dil seviyesi belirlenmemiş olan personelin yabancı dil seviyesi 5 yılın sonunda bir alt düzeye inmiş sayılmakta ve (C) düzeyinden tazminat alanların yabancı dil tazminatı ise kesilmektedir.

YABANCI DİL TAZMİNATI GÖSTERGELERİ

(A)DÜZEYİ

96-100 PUAN

(A)DÜZEYİ

90-95 PUAN

(B)DÜZEYİ (C)DÜZEYİ
Yabancı dil bilgisinden kurumlarınca yararlanılan personele (bildiği her bir dil için) 1200 900 600 300
Diğer personele (bildiği her bir dil için) 750 750 500 250

 

Bir önceki yazımız olan İşsizlik Maaşı Alma Şartları Kimler Alabilir başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here