Cumhurbaşkanı Görevi ve Maaşı

0
36

Cumhurbaşkanlığı ve Maaş Tutarı Nedir?

Cumhurbaşkanı, ülkemiz gibi cumhuriyet rejimi ile yönetilen ülkelerin devlet başkanıdır. Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı makamı, 1923 yılında Cumhuriyet’in ilanıyla söz konusu olmuştur. Anayasamızın 101. maddesinde Cumhurbaşkanı için kırk yaşını doldurmuş olması, yükseköğrenim yapmış olan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi veya milletvekili olma şartlarına haiz olan bir Türk vatandaşı olması gibi bazı nitelikler öngörülmüştür. Yine aynı maddeye göre, Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olup bir kimse 2 defadan fazla Cumhurbaşkanı seçilemez. Cumhurbaşkanı, halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının, yasalarda tek başına yapabileceği belirtilen işlemlerin dışında kalan tüm kararlarından ilgili bakan ve Başbakan sorumlu olacaktır. Ülke ekonomisini düzeltmek ve dış işleri düzenlemek ta cumhurbaşkanının başlıca yapması gereken çalışmalardan sadece bir kaçıdır.

Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri

Anayasamızın 104. maddesine göre, Cumhurbaşkanı devletin başı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milleti birliğini temsil etmekle beraber, Anayasanın uygulanmasını ve ayrıca Devlet organlarının uyumlu ve düzenli çalışmasını gözetmektedir. Cumhurbaşkanının başlıca görevleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisini toplantıya çağırmaktır. Kanunları yayımlamak, anayasa değişikliğine dair kanunları gerekli gördüğünde halkoyuna sunmak, kanunlar hakkında Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak, başbakanı atamak, başbakanın istifasını kabul etmektir. Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek veya toplantıya çağırmak, Genelkurmay başkanını atamak, milletlerarası antlaşmaları onaylamak yayımlamak, sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmündeki kararname çıkarmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek, üniversite rektörlerini atamak sayılabilir.

Cumhurbaşkanının Aldığı Maaş Miktarı

2018 yılına dair Cumhurbaşkanlığı bütçe tasarısına göre, zamlar 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girip Cumhurbaşkanına yıllık tahsis edilen brüt ödenek tutarı 10.7 oranında artırılmış olup 708 bin liraya yükseltilmiş olup Cumhurbaşkanının aylık brüt maaşı 53 bin 250 Türk lirasından 59 bin Türk lirasına artmıştır. Vergi gibi kesintiler düşürüldüğünde ise Cumhurbaşkanının yıllık net maaşı 468 bin 852 lira, aylık net maaşı 39 bin lira olacaktır. Eski Cumhurbaşkanlarına da brüt ödeneğinin yüzde kırkı ödendiğinden hareketle, emekli Cumhurbaşkanlarının maaşı 2 bin 300 lira zamlanıp 23 bin 600 liraya yükselmiştir.

 

Bir önceki yazımız olan Zabıta Maaşları Ne kadar 2017 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here